Mitt Jiwe

Gör dina bokningar via nätet, se alla dina fakturor, följesedlar etc. online

Skicka en förfrågan online

Då kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt

DASt 022

DASt Richtlinie 022
DOT/JIWE, är som första nordiska företag certifierat enligt DASt-022.

I Tyskland uppmärksammades för några år sedan förekomst av smältmetallsprickor i stål efter varmförzinkning.
Tyska byggnadsministeriet tog då fram guidelines DASt 022 för att säkra att stålkonstruktioner inte blir påverkade av varmförzinkningsprocessen. DASt 022 har blivit en standard för bärande byggnadskonstruktioner som de varmförzinkare som har kunder i Tyskland och även i vissa angränsande länder nu måste efterfölja.

Som grund uppfylls alla krav i ISO 1461 och SS EN 1090, och utöver detta uppfyller nu JIWE även alla ökade krav enligt DASt 022.

I Sverige är det vår fabrik i Sölvesborg som är först ut med att blivit godkänd och inom koncernen finns ytterligare tre fabriker som är godkända i Danmark.

JIWE visar vägen!
                                                                                                                        

 

  Visste Ni att

 Målning på varmförzinkning ska vara i direkt fortsättning av processen. 

Sölvesborg: +46 771 422 423
Eskilstuna: +46 771 422 423