Mitt Jiwe

Gör dina bokningar via nätet, se alla dina fakturor, följesedlar etc. online

Skicka en förfrågan online

Då kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt

Om JIWE Varmförzinkning AB

Vi garanterar alla våra kunder
högsta kvalitet, minimal miljöpåverkan, korta leveranstider, hög leveranssäkerhet

Specialiseringen ligger inom varmförzinkning, metallisering och ytbehandling. JIWE erbjuder bland annat korrosionsskydd av stålkomponenter men även korrosionsskydd av stål genom varmförzinkning, målning av galvaniserade stålkonstruktioner (Duplex), blästring och målning. JIWE ytbehandlar allt från minsta skruv och gängade stänger till bilkomponenter, smidesdetaljer och balkongkonstruktioner.
 

Bred kompetens
Under åren har verksamheten även utvecklat en bred kompetens kring logistik, ett viktigt inslag i den totala produktionsprocessen.
 

JIWE Varmförzinkning AB har därmed befäst sin starka position inom branschen. Företaget kan erbjuda samma kvalitetssäkrade produkter till såväl troget återkommande kunder som nya kontakter i norra Europa tack vare produktionsanläggningar på flera orter.
 

Kunden i fokus
För oss är garantin om högsta kvalitet, minimal miljöpåverkan och säkra leveranser ledord i kontakten med våra kunder. För oss är kundens behov i fokus.
 

Våra produktionsanläggningar är utformade enligt de mest moderna principerna. Den tekniska utrustningen ses kontinuerligt över för att säkert kunna möta våra kunders krav och efterfrågan.JIWE erbjuder paketlösningar som underlättar projektstyrningen. Det ger kortare leveranstider och minskade totalkostnader för kunden. En process som ständigt utvecklas och uppdateras för att säkerställa flödet, ett starkt argument för lyckade möten och offensiva expanderingar.
 

"Nyckelfärdiga" lösningar
Som underleverantörer är våra kunder beroende av optimala lösningar. Det handlar om att kunna säkerställa kortare produktionstid, erbjuda leveranssäkerhet och därmed också minska riskerna för att fel uppstår. JIWE ser detta som en självklarhet. Att kunder återkommer ser vi som ett tydligt kvitto på att vi uppfyller kraven.
 

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001 som täcker såväl kvalitet som miljö. Dessutom finns certifikat enligt den tyska standarden DASt R022.
 

JIWE ingår i den danska koncernen Dansk Overflade Teknik AS, förkortat DOT. DOT är Danmarks största varmförzinkare med produktionsanläggningar på Själland, Fyn och Jylland. Till verksamheten hör även blastrings-- och målningsanläggningar.


JIWE Varmförzinkning, med produktionsanläggningar i Sölvesborg och i Eskilstuna, är ett anrikt företag som startade som ett renodlat varmförzinkningsföretag. Företaget har under sina verksamhetsår samlat gedigna kunskaper och lång erfarenhet inom sitt gebit. I mitten på 2000-talet firade verksamheten 60-årsjubileum, JIWE ser jubileet som ett lyckosamt avstamp inför ytterligare 60 expansiva år.
 

   


             


Sölvesborg: +46 771 422 423
Eskilstuna: +46 771 422 423