Mitt Jiwe

Gör dina bokningar via nätet, se alla dina fakturor, följesedlar etc. online

Skicka en förfrågan online

Då kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt

Mission och vision

JIWE:s vision, mission och värderingar.
JIWE:s ambition är att vara den ledande aktören och första valet vid leverantör när det gäller ytbehandling. Målet är att besitta den största kunskapen inom varmförzinkning.

 • JIWE verkar genom ord till handling. Vår viljeinriktning finns formulerade i en tydlig policy där värdegrunderna är ett prioriterat inslag. Våra värdegrunder ska återspeglas i vårt värdskap när vi kommunicerar med våra kunder, samarbetspartners och kollegor.
  För oss på JIWE är värdskap så mycket mer än enstaka kontakter vid affärsöverenskommelser – värdskap handlar om förtroende och respekt för kundens behov.
   
 • JIWE strävar efter att skapa ett modernt, effektivt och konkurrenskraftigt logistiksystem och produktionsapparat i Skandinavien och norra Tyskland. Som leverantör av helhetslösningar inom ytbehandling erbjuder vi nyckelfärdiga komponenter och lösningar - business to business, så att våra kunder bara behöver anlita en leverantör. 
   
 • JIWE strävar efter att vara den ledande aktören inom varmförzinkning i Skandinavien.
   
 • Inom branschen är JIWE ett respekterat och erkänt namn när det gäller företagets satsningar på såväl den yttre som inre miljön.
  Som attraktiv arbetsplats med engagerade och fokuserade medarbetare finns möjligheter till vidareutveckling och utrymme för mångfald – vilket genererar mervärde även för våra aktieägare.
 

Sölvesborg: +46 771 422 423
Eskilstuna: +46 771 422 423