Mitt Jiwe

Gör dina bokningar via nätet, se alla dina fakturor, följesedlar etc. online

Skicka en förfrågan online

Då kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt

Varmförzinkning

Varmförzinkning är en av de bästa formerna av korrosionsskydd
Lång livslängd, låga underhållskostnader och optimal ekonomisk lösning

Varmförzinkning är en av de mest hållbara formerna av korrosionsskydd med lång livslängd, låga underhållskostnader och ekonomiskt den mest fördelaktiga lösningen.

Räknar man livslängdskostnaden för att skydda en viss produkt mot rost ligger varmförzinkning i särklass lägst. Eftersom järn är en ädlare metall än zink skyddar en zinkbeläggning det underliggande järnet katodiskt. Detta betyder att zinken förbrukas medan järnet är intakt. Att järnet utgör katod och zinken anod gör också att mindre skador i zinkbeläggningen självläker.

Varmförzinkning sker genom att man i produktionsprocessen doppar järndetaljer i flytande zink vid 450-460°C. Då sker en reaktion mellan de två metallerna som ger en mycket kraftig vidhäftning. Legeringen är så stark att produkterna kan transporteras och hanteras utan att beläggningen tar skada.

På samma sätt som när man målar och tapetserar hemma är resultatet av varmförzinkningen beroende av den förbehandling man har gjort. Bearbetningsoljor och fetter avlägsnas i alkaliska eller biologiska avfettningsbad. Rost och glödskal avlägsnas genom betning i saltsyra. Efter detta "stålbad" beläggs produkterna med ett flussmedel som förhindrar återoxidation av järnytan och underlättar kontakten med zink i det efterföljande varmförzinkningsmomentet.

Efter varmförzinkningen kyls produkterna ner med antingen luft eller vatten och efterbearbetas för att avlägsna zinkanhopningar, vassa taggar och liknande. I samband med efterbearbetningen sker en noggrann kvalitetskontroll för att säkerställa att kunden får det som har beställts. 

JIWE har sammanlagt fyra varmförzinkningsanläggningar varav två är helautomatiska. Det krävs mångårig erfarenhet för att driva dessa anläggningar på en hög kvalitetsnivå. JIWE:s medarbetare får därför  kontinuerlig fortbildning för att säkerställa den höga kunskapsgraden.

Effektiv logistik är viktigt

Varje vecka sker ytbehandling av tusentals ämnen på JIWE. Detta ställer stora krav på planering och logistik – detta med tanke på JIWE:s garantier om att i de flesta objekt kunna hämta, bearbeta och leverera inom 48 timmar.

Logistiken börjar när vår kund beställer upphämtning av gods till ytbehandling. När godset anländer till våra produktionsanläggningar, lossar godsmottagningen godset. Här kontrolleras och registreras det innan det skickas vidare till avfettning, betning, sköljning, flussning, torkugn och slutligen till zinkbad samt efterföljande kvalitetskontroll.
Många föremål transporteras därefter till målning där stålkonstruktionen slipas för eventuella ojämnheter innan färg och toppmålning påbörjas. Detta sker under noggrann övervakning för säkerställande av optimal kvalitet.

Grafiskt ser processen ut som följer:

 

  


Visste Ni att

 JIWE uppfyller kraven i EuroCode 1090-1 

Sölvesborg: +46 771 422 423
Eskilstuna: +46 771 422 423