Mitt Jiwe

Gör dina bokningar via nätet, se alla dina fakturor, följesedlar etc. online

Skicka en förfrågan online

Då kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt

Varmförzinkning och målning

Ingen kan se vad färgen döljer
Målning – ett förtroende!

Ögat kan inte se vad som döljer sig under det överst målade skiktet. Endast tiden utvisar om arbetet är utfört enligt föreskrifterna. Vi har en ambitiös kvalitetskontroll som säkrar hållbar ytbehandling. Ytbehandling är ett förtroendeuppdrag och det är vår målsättning att leva upp till de ställda kraven
om hållbara produkter.
 

Målning av varmförzinkade produkter (Duplex) tjänar både ett praktiskt och visuellt syfte: Att ytterligare stärka korrosionsskyddet och att ge produkten en alternativ kulör. En korrekt påföring av det målade skiktet gör ett bra korrosionsskydd ännu bättre, speciellt i extrema förhållanden.
 

Före påföringen av det målade skiktet förbehandlas produktens yta för att avlägsna eventuella ojämnheter. En noggrann förbehandling är avgörande för det slutliga resultatet. Därefter sker påföring av färg i flera lager samt till slut en topplack. Förbehandlingen, vart och ett av färgskikten och topplacken, kontrolleras var för
sig för att säkerställa optimal kvalitet.
 

Med hänsyn till kvaliteten utförs målningen i en fysisk miljö som är underkastad noggranna klimatkontroller. Höga kvalitetskrav innebär 100% kontroll av parametrar som dagg, temperatur med mera. Detta för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Emballeringen
Till en totallösning hör också en tålig emballering av det material som levereras ut till en internationell marknad.

Kom ihåg: Ögat kan inte se vad som gömmer sig under det översta lagret – det kan bara tiden utvisa.

  


Visste Ni att

 Målning på varmförzinkning ska vara i direkt fortsättning av processen. 

Sölvesborg: +46 771 422 423
Eskilstuna: +46 771 422 423