Mitt Jiwe

Gör dina bokningar via nätet, se alla dina fakturor, följesedlar etc. online

Skicka en förfrågan online

Då kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt

Blästring och målning

Ingen kan se vad färgen döljer
Därför är målning en fråga om förtroende

Vissa stålkonstruktioner måste blästras innan de ytbehandlas. Blästringen sker i automatiska och slutna anläggningar till den renhet och råhet som kunden specificerar. Blästringsmediet uppsamlas och återanvänds i miljöhänseende. Efter blästringen rengörs stålkonstruktionen och våtlackeras i den kulör och till den specifikation som kunden efterfrågar.

Målning av varmförzinkade produkter (Duplex) tjänar både ett praktiskt och visuellt syfte: Att ytterligare stärka korrosionsskyddet och att ge produkten en alternativ kulör. En korrekt påföring av det målade skiktet gör ett bra korrosionsskydd ännu bättre, speciellt i extrema förhållanden.

Före påföringen av det målade skiktet slipas produktens yta för att avlägsna eventuella ojämnheter. En noggrann förbehandling är avgörande för det slutliga resultatet. Därefter sker påföring av färg i flera lager samt till slut en topplack. Förbehandlingen, vart och ett av färgskikten och topplacken, kontrolleras var för sig för att säkerställa optimal kvalitet.

Med hänsyn till kvaliteten utförs målningen i en fysisk miljö som är underkastad noggranna klimatkontroller. Höga kvalitetskrav innebär 100% kontroll av parametrar som dagg, temperatur med mera. Detta för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Emballeringen
Till en totallösning hör också en tålig emballering av det material som levereras ut till en internationell marknad.

Kom ihåg: Ögat kan inte se vad som gömmer sig under det översta lagret – det kan bara tiden utvisa.

 
 
  


Visste Ni att

 JIWE uppfyller specifikationerna för fordonsindustrin, vindkraftsindustrin och offshoreindustrin etc. 

Sölvesborg: +46 771 422 423
Eskilstuna: +46 771 422 423