Mitt Jiwe

Gör dina bokningar via nätet, se alla dina fakturor, följesedlar etc. online

Skicka en förfrågan online

Då kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt

Kvalitet

Vi gör alltid vårt bästa och ledordet för all hantering är kvalitet.
Men det är i grund och botten, du som bestämmer hur slutresultatet på ditt gods blir.

Det finns riktlinjer för Varmförzinkning gällande standard SS/EN ISO 1461:2009 och målade ytor i EN ISO 12944 och framför allt i de tyska riktlinjerna DAST R022.

För varmförzinkningens del, spelar stålkvaliteten, godstjockleken och ytans skick, roll för det färdiga resultatet. 

  • Kisel och fosfor är avgörande för skikttjockleken.
  • Ju kraftigare gods, ju större skikttjocklek. 
  • Ju råare yta - bl.a. från sandblästring - desto större skikttjocklek.

Skikttjockleken kan till en viss grad påverkas, genom att ämnen doppas under kortare eller längre tid i zinkbadet.

Har ni speciella krav, vägleder vi er gärna för att uppnå bästa resultat.

 


 
 

Sölvesborg: +46 771 422 423
Eskilstuna: +46 771 422 423