Mitt Jiwe

Gör dina bokningar via nätet, se alla dina fakturor, följesedlar etc. online

Skicka en förfrågan online

Då kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt

Eurocode 1090

JIWE är förberedd för EN 1090
Med EN 1090 blir det ställt helt nya och....

Med EN 1090 blir det ställt helt nya och strängare krav på stålverksamheterna i Europa.

Kraven ökar speciellt gällande dokumentation och spårbarhet som ska göra det möjligt att alltid ha kontroll på varje enskild detalj från produktion till montage. På JIWE är man inte orolig för kraven – Detta har vi kunnat leva upp till en längre tid. Vi ser det som en naturlig del i vår certifiering enligt ISO 9001, detta är en utvidgning av systemet.
 
När EN 1090 träder i kraft den 1 juli 2014, har det långtgående konsekvenser för leverantörer av stålkonstruktioner. Bland annat innebär normen, att kraven på spårbarhet och dokumentation i hela produktionsprocessen höjs kraftigt.

Det gäller också för varmförzinkning och andra typer av ytbehandling. Här skall hela processen kunna dokumenteras med information om bl.a. skikttjocklekskontroller och Produktions- & Kvalitetsjournaler. All information skall vara tillgänglig i en lång tid framöver.

Vi får dock ej glömma bort att varmförzinkaren ska utföra varmförzinkningen enlighet med EN ISO 1461. Varmförzinkaren ska uppfylla de tilläggskrav gällande varmförzinkning som anges i EN 1090-2.
 

Kontroll på dokumentationen


På JIWE har man de system som säkrar den totala kontrollen i varje steg i varmförzinkningsprocessen.

Bjarne Sändergård, som är säljchef hos JIWE i Sölvesborg, säger: ”Det gäller att ha dokumentationen på plats, när EN 1090 träder i kraft. Det har vi på JIWE, och vi har haft det länge. Det betyder, att kraven i EN 1090 inte kommer att överraska oss – vi har kontroll på vår dokumentation, och vi har de system som krävs för att serva våra kunder. Vi får nu en fördel av vår ISO 9001 certifiering, som genom beskrivna processer och instruktioner fokuserar på ställda krav. Kontrollen uppnår vi genom vårt fullt integrerade affärssystem som synliggör processerna för hela organisationen.”

Affärssystemet ger JIWE:s kunder åtgång till de mest relevanta dokumenten genom vårt extranet. Kundernas krav överförs från online beställningar av ytbehandling, eller genom den traditionella pappersutgåvan av följesedeln. Information visualiseras genom hela produktionsflödet. Alla centrala processer och hanteringar registreras och all information medföljer varje enskild detalj till det ögonblicket det lämnar fabriken.
 

”Våra kunder har praktisk taget åtgång till allt gällande enskilda projekt, till det mer generella inom samarbetet”, säger Bjarne Sändergård. ”De kan alltid se deras egna fakturor, mätprotokoll, produktions- & kvalitetsrapporter och så vidare. Vi sparar allt i tio år på våra servrar. När EN 1090 är en realitet, står vi på JIWE beredda för utmaningen.”
 

 

 
 

Certificat

   


Visste Ni att

 Centrifugeringsanläggning till gängade stänger & beslag 550°C
Max längd på gängade stänger 3600 mm 

Sölvesborg: +46 771 422 423
Eskilstuna: +46 771 422 423