list-menuCreated with Sketch.

Zinkprisets utveckling

Zink är en viktig del av varmförzinkningsprocessen då zinken binder sig till stålet och bildar ett skyddande skikt. Varje månad räknar DOT ut genomsnittlig zinknotering som används vid beräkning av zinkjusteringen. 

Zinkjusteringen avgörs av föregående månads genomsnittliga zinknotering på London Metal Exchange (LME). Justeringen görs den 1:a i varje månad.

Nedladd zinkjustering
Vi använda cookies OKLäs mer